na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Kombi prevoz Beograd - Opatija

Vrsta prevoza: J&C Kombi Travel vrši kombi prevoz putnika u Srbiji i inostranstvu kao vanlinijski prevoz, što znači da nema ustaljenih vremena polazaka, kao ni mesta prikupljanja i ostavljanja putnika. Kombi prevoz putnika na relaciji Beograd-Opatija se obavlja prema dogovoru sa putnicima i u skladu sa njihovim potrebama i našim mogućnostima.

Način prevoza: Kombi prevoz iz Beograda do Opatije se, kao usluga, pruža po principu prevoza od vrata do vrata, odnosno sa adrese sa koje putnik polazi do adrese kao krajnjeg odredišta.

Rezervacije: Uslugu kombi prevoza putnika iz Beograda do Opatije, odnosno iz Opatije do Beograda, možete rezervisati pozivanjem jednog od brojeva telefona koji su navedeni na stranici kontakt. Osim poziva, rezervaciju kombi prevoza na relaciji Beograd-Opatija možete uraditi i putem aplikacija Viber i WhatsApp, koje su dostupne na označenom broju telefona.

Ruta: Budući da kombi prevoz putnika na relaciji Beograd-Opatija spada u vanlinijski prevoz, rute kojima se prevoz vrši od početne do krajnje destinacije, nisu strogo definisane, već se biraju na osnovu procene trajanja puta, sezone, gužvi na graničnim prelazima i sl. J&C Kombi Travel će se uvek truditi da izabere rutu koja obezbeđuje što kraće putovanje i što brži prelazak granica.

Povoljnosti: J&C Kombi Travel nudi razne povoljnosti pri pružanju usluge kombi prevoza putnika do Opatije. Uvek su mogući dogovori o popustu za organizovane grupe, firme ili vožnje koje podrazumevaju i povratak.

Bezbednost: J&C Kombi Travel posebno vodi računa o bezbednosti putnika, kao i o besprekornoj tehničkoj ispravnosti vozila.