na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP

Kombi prevoz do aerodroma

Kombi prevoz putnika do i sa aerodroma

 

POZOVI

 

CENA: 2400 RSD

(jedan pravac)

Vrsta prevoza: J&C Kombi Travel vrši kombi prevoz putnika u Srbiji i inostranstvu kao vanlinijski prevoz, što znači da nema ustaljenih vremena polazaka, kao ni mesta prikupljanja i ostavljanja putnika. Kombi prevoz putnika na relaciji Beograd-Aerodrom Nikola Tesla se obavlja prema dogovoru sa putnicima i u skladu sa njihovim potrebama i našim mogućnostima.

Način prevoza: Kombi prevoz iz Beograda do Aerodroma Nikola Tesla se, kao usluga, pruža po principu prevoza od vrata do ulaza, odnosno sa adrese sa koje putnik polazi do ulaza na aerodrom kao krajnjeg odredišta.

Rezervacije: Uslugu kombi prevoza putnika iz Beograda do Aerodroma Nikola Tesla, odnosno sa Aerodroma Nikola Tesla do adrese u Beogradu, možete rezervisati pozivanjem jednog od brojeva telefona koji su navedeni na stranici kontakt. Osim poziva, rezervaciju kombi prevoza na relaciji Beograd - Aerodrom Nikola Tesla možete uraditi i putem aplikacija Viber i WhatsApp, koje su dostupne na označenom broju telefona.

Ruta: Budući da kombi prevoz putnika spada u vanlinijski prevoz, rute kojima se prevoz vrši od početne do krajnje destinacije, nisu strogo definisane, već se biraju na osnovu procene trajanja puta, sezone, gužvi na graničnim prelazima i sl. J&C Kombi Travel će se uvek truditi da izabere rutu koja obezbeđuje što kraće putovanje i što brži prelazak granica.

Povoljnosti: J&C Kombi Travel nudi razne povoljnosti pri pružanju usluge kombi prevoza putnika. Uvek su mogući dogovori o popustu za organizovane grupe, firme ili vožnje koje podrazumevaju i povratak.

Bezbednost: J&C Kombi Travel posebno vodi računa o bezbednosti putnika, kao i o besprekornoj tehničkoj ispravnosti vozila.